Ordlista: Tryck- och grafik A-Ö

I denna grafiska ordlista hittar du termer som ofta används vid arbete med grafik och trycksaker, sorterad från A-Ö.

Gå direkt till:

A-EF-JK-OP-TU-Ö

Trycktermer A-E

Adobe

Mjukvaruföretag som idag är världsledande på grafikområdet. Bland de mer välkända programmen hör Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe Acrobat.

Adobe Illustrator

Populärt mjukvaruprogram som är särskilt bra för att skapa ”vektorgrafik”, alltså grafik som ofta används för exempelvis logotyper.

Adobe Photoshop

Det största fotoredigeringsprogrammet. Används av såväl proffs som amatörer. Kostar en slant men är ett måste för den seriöse fotoredigeraren.

.ai

.ai är den typ av fil (eller filformat) som programmet Adobe Illustrator använder sig av.

Bezierkurva

En matematiskt uppbyggd kurva som utgör stommen i till exempel vektorgrafik, den vanligaste grafiken vid framtagande av original för exempelvis logotyper.

Bokstavsmärke

Om du gör en logotyp på en bokstav (eller i vissa fall flera bokstäver) ur en organisatyions namn kallas detta för bokstavsmärke. Tänk M för Moderaterna eller McDonalds.

© (copyright-tecken)

Copyrightsymbolen © står som namnet antyder för ”copyright”, eller ”uppohovsrätt” översatt till svenska. I Sverige har dock symbolen inget eget juridiskt värde men kan informellt användas för att visa att ens text eller bild inte får kopieras utan vidare.

Coral Draw

Populärt grafikprogram för vektorgrafik.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Keycolour)

Även känt som processfärger, ett färgsystem som används exempelvis vid offsettryck. Cyan (blå), magenta (röd) och yellow (gul) kan tillsammans med svart färg skapa över 1200 olika färgtoner.

Desktop Publishing

Ett lite ålderstiget begrepp för den som använder en dator för att layouta eller redigera trycksaker.

Digitaltryck

När du trycker så kallat digitaltryck behövs inget fysiskt original tas fram vilket gör att kostnaden blir lägre då du trycker enklare trycksaker i relativt små upplagor, såsom foldrar eller affischer.

DPI

Står för ”Dots Per Inch”, ungefär ”Prickar per centimeter”. Anges ofta i kvaliteten på en bild avseende utskriftskvalitet.
Tryckerier trycksaker priser offerter
Dummy

Ett exempel på hur en färdigredigerad produkt (trycksak, hemsida, logotyp) kan se ut, tas ofta fram innan designerns sätter den slutgiltiga layouten.

Duplexbild

Tryck i duplex innebär att man trycker i två färger.

Efterbehandling

Samlingsnamn för det jobb som sker efter att sjä’lva trycket är gjort. det kan vara att man falsar (viker), limmar ihop eller bearbetar trycksaken på annat sätt.

EPS

EPS är ett filformat, förkortningen står för ”Encapsulated PostScript”. EPS kan kombinera både vektorbaserad och pixelbaserad grafik. När du sparar en färdig bild i Adobe Illustrator så används ofta just EPS-formatet.

Europaskalan

Den så kallade Europaskalan sätter grundprinciperna för på vilket sätt man använder sig av CMYK vid tryck.

Trycktermer F-J

Faksimil

Ett tryck som är en kopia av ett tidigare tryckt original. Faksimiltryck kan exempelvis göras av jubileumsutgåvor av tidningar.

Falsning

Trycka magasin kostnad

Falsade trycksaker.

Att falsa en trycksak innebär att man viker den..

Flyer

Informationsblad med en eller två sidor.

Folder

En mindre broschyr, oftast menar man att en folder enbart har fyra sidor medan en broschyr kan ha fler sidor. Läs mer om kostnaden för att trycka foldrar och broschyrer.

Font

Engelskt ord för typsnitt eller teckensnitt, såsom Arial, Times New Roman eller Verdana.

FTP

Står för ”File Transfer Protocol” och är metoden för att lämna in tryckfärdiga PDF:er eller andra originalfiler till ett tryckeri.

Freehand

Grafikprogram för vektorgrafik, används ofta för arbete med logotyper.

Frilägga

Term som används vid grafisk produktion, design och layout. Innebär att man ”skär ut” ett objekt i en bild, exempelvis att man tar bort bakgrunden bakom en bild på en människa för att kunna ha personen mot enbart vit bakgrund.

Fyrfärgsseparation

Helt enkelt att alla färger i en bild som ska tryckas i grunden utgörs av fyra färger (se t.ex. CMYK), och dess färger delas upp i tryckprocessen.

Färgstick

Oftast ett felaktigt tryck där en färg fått för mycket genomslag i den färdiga trycksaken.

Gemen

Gemener är små bokstäver, versaler är stora bokstäver.

GIF

Gif är ett vanligt filformat för bilder och står för ”Graphic Interchange Format”. Antalet färger som kan användas i en GIF-bild är begränsat och därför passar formatet bäst på webben för bilder med få färger, som exempelvis enkla logotyper eller andra bilder som bara använder sig av ett fåtal färger. Fördelen är då att bilderna blir mindre och kan hämtas hem snabbare än vid användning av till exempel JPG.

Glättat papper

Papper som behandlats för att få en ”glättig” eller glansig yta. Känns oftast mer exklusivt och ger förbättrad kvalitet på bilder, dock till en högre kostnad än vanligt papper.

Grafisk profil

Samlingsnamn på de riktlinjer som ett företag eller en organisation följer vad gäller saker som färgskalor, logotypanvändning och färg/design i allmänhet.

Halvtonsbild

Svartvit bild med olika nyanser av grå färg.

Horunge

Layout-term för när ett ensamt ord eller par ord hamnar överst i en spalt.

ICC-profil

Beskriver färgegenskaper hos en specifik skrivare eller annan tryckmaskin.

Illustrator

Populärt mjukvaruprogram från Adobe som är bra för att skapa ”vektorgrafik”, alltså grafik som ofta används för exempelvis logotyper.

InDesign

Program från Adobe som är ledande för de som arbetar med layout av framför allt tidningar, foldrar och liknande produkter.

Inlaga

Den del av en tidning, broschyr eller bok som är innanför pärmarna/omslaget.

JPG

JPG står för Joint Photograpic Experts Group och är den överlägset vanligaste filtypen för bilder på webben. Fördelen med JPG är att bilderna återges perfekt på en skärm och att storleken på filen ändå blir förhållandevis liten. Nackdelen är att bilderna ibland blir ohanterligt stora om de avses användas för tryck och de fortfarande är i JPG-format.

Trycktermer K-O

Kapitäl

När man använder versaler i text som har samma höjd som gemener så kallas dessa för kapitäler.

Komplementfärg

När en färg blandas med en annan färg för att skapa svart färg, kallas den inblandade färgen för komplementfärg.

Tryckerier över hela landet

Kursiv

När bokstäver lutar så här. Heter ”italic” på engelska.

Kägel

Grafisk term för avståndet mellan rader av text.

Laminering

Papper som täcks av en tunn plast. Ger en styvare känsla och ökar hållbarheten.

Layout

Övergripande term för all form av fysisk hantering och placering av text och bilder.

Limbindning

teknik för att binda in tjockare trycksaker som tex. böcker. Arken ruggas och limmas i ryggen.

Logotyp, logga, logo

Grafisk symbol för ett företag eller organisation. Kan bestå av företagets namn i text, en bild eller en kombination av olika grafiska element.

LPI

LPI står för ”Lines Per Inch”, ungefär ”linjer per centimeter”. Anger antalet rastelinjer, utskrivna linjer per tum tryck.

Luminans

Ljusstyrkan i en viss färg.

Macromedia Freehand

Se ”Freehand”.

Magenta

M:et i färgskalan CMYK, röd färg.

Minuskel

Alternativt ord för gemen (liten bokstav).

NCS

NCS står för ”Natural Color System”. Denna färgskala kategoriserar färger utifrån hur de uppfattas av det mänskliga ögat.

Objektgrafik

Ett annat ord för vektorgrafik (läs om detta ämne längre ner).

Offsettryck

Vid sidan av digitaltryck den vanligaste tryckmetoden. Offsettryck är bäst lämpat för tryck av trycksaker i stora upplagor. är det en mindre upplaga är oftast digitaltryck mest kostnadseffektivt. Hör med tryckerierna vad de ger för erbjudande på de olika tryckmetoderna när du tar in offerter.

Omfång

När man anger omfång på en trycksak såsom tidning eller broschyr syftar man på det totala antalet sidor.

Opacitet

Genomskinlighet i papper. En trycksak med väldigt låg opacitet är snudd på genomskinlig.

Optisk mittpunkt

Den plats på en trycksak, ett papper eller något annat där ögat tycker att mittpunkten ligger. Oftast ligger den reella mittpunkten lägre än den optiska.

Trycktermer P-T

Paginering

Helt enkelt numrering av sidor i en trycksak där sida 1 är omslaget. Är alltid jämnt delbar med 4 (4, 8, 12, 16, 20, 24, o.s.v.).

Papp

När det gäller tryck så avser papp en hårdare/styvare variant av kartong.

Passning

Arbetet med att se till att olika färger matcher, eller passar, varandra inför tryck.

Tryckerier trycksaker priser offerter

PDF

Står för ”Portable Document Format”. Populärt för att det går att använda på såväl PC som Mac. Vanligt format för när en fil lämnas till tryckeriet för tryck.

Pixel

Vanliga bilder i t.ex. JPG-format utgörs av små enfärgade kvadrater som kallas pixlar. Ju bättre kvalitet på bilden, eller högre upplösning, desto fler pixlar består den av. Förutom JPG så är GIF, PNG och TIFF vanliga pixelformat.

Plåt

Syftar oftast på den tryckplåt som används vid offsettryck.

PMS-Färg

PMS står för ”Pantone Matching System” och kallas på svenska ibland för dekorfärg. PMS-skalan har en specifik kod för varje färg vilket gör att det finns en absolut referens att utgå från när man vill beskriva vilken färg som är vilken vid exempelvis tryck. När man använder sig av denna färgskala kallar man ofta trycket för PMS-tryck.

PNG

PNG är ett bildfilformat skapat specifikt för Internet, och står för ”Portable Network Graphics”. PNG är ett bra alternativ för den som vill ha bättre kvalitet än GIF men inte är i behov av samma fotografiska återgivning som JPG.

POD / Print-on-demand

POD är ett fenomen som blir allt vanligare och står för ”Print On Demand”. med denna metod trycker man mycket små upplagor eller till och med en trycksak i taget med hjälp av digitaltryck. Lämpar sig bra för den som vill trycka en trycksak varje gång den beställs via exempelvis en hemsida.

Poster

Annat namn för affisch, till exempel filmaffischer.

Prepress

Den avdelning inom tryckeriet som förbereder filer och original innan själva tryckprocessen drar igång. Det kan handla om färgbehandling eller andra förberedande åtgärder.

Primärfärger

Kallas även grundfärger, och är cyan, magenta och gul färg (C, M och Y i CMYK).

Profiltryck

Samlingsnamn för reklamtryck, ofta på produkter såsom kläder eller give-aways. Används oftast av företag som vill synas med logotyp på en produkt man ger bort. Läs mer om att trycka profiltryck.

Prägla

När man präglar en trycksak så höjer man en del av den för att skapa en tredimensionell känsla. Ett exempel på prägling är de upphöjda siffrorna på ett kreditkort.

.ps

.ps-format. PhotoShops egna filformat. Filer sparade i .ps kan bara öppnas i PhotoShop och inte heller infogas i andra program.

Quark Xpress

Var tidigare det vanligaste programmet för professionella layoutare och redigerare. Idag är dock Adobe Indesign minst lika vanligt.

Raster

Ett raster är ett på förhand definierat mönster av räta linjer eller rutor.

RGB

Står för Red (röd), Green (grön) och Blue (blå). Kallas även för sekundärfärgerna till skillnad från cyan, magenta och yellow.

Rulloffset

Namn på tryck av större upplagor av pappersrullar, vanligt t.ex. vid tryck av dagstidningar.

Screentryck

Screentryck är en tryckmetod som är särskilt vanlig vid tryck på kläder, men även på andra typer av produkter. Andra vanliga trycksätt är offsettryck och digitaltryck.

Skärsmån

Marginal på papper som skärs bort i tryckprocessen. Hör alltid med ditt tryckeri vilken eventuell skärsmån du behöver ha marginal för i dina original.

Stansa

Stansa är en efterbehandling på tryckeri som kan innebära både skärning och perforering.

Tabloid

Ett format på papper eller en tidning. Expressen och Aftonbladet är båda i tabloidformat.

TM

En förkortning av ordet ”Trademark” som dock inte har någon formell betydelse i Sverige. Används för att visa att något är upphovsrättsskyddat i exempelvis USA.

Tryckyta

Den del av ett papper eller annat tryckmaterial som det går att trycka på. Denna är vanligtvis inte riktigt lika stor som den verkliga fysiska ytan.

Typografi

Allt som har att göra med typ- och teckensnitt eller bokstävers utseende i allmänhet.

Trycktermer U-Ö

Upplösning

Upplösningen mäter hur många pixlar på en given yta som en bild utgörs av. Ju fler pixlar desto högre upplösning och därmed också bättre bildkvalitet. Upplösning kan också vara storleken på en bildskärm, till exempel 1024*768 pixlar.

Vektorgrafik

Till skillnad från pixelgrafik så är vektorgrafiken egentligen en samling matematiska formler som berättar hur en linje eller en kurva ska flöda fram på skärmen. Fördelen med denna typ av grafik är att de vektorbaserade bilderna kan ökas i storlek utan att kvaliteten försämras, något som inte går med en pixelbild i exempelvis JPG. Vanliga program för att hantera vektorbaserad grafik är Illustrator och Corel Draw. Om du konverterar en pixelbaserad bild till vektorgrafik kallas det för att du ”vektoriserar” bilden.

Versaler

En versal är en stor bokstav, till exempel en sådan som finns i början av en mening. Små bokstäver kallas gemener.

Vinyltryck

När du trycker på vinylpapper eller vinylark så menas ofta att det är många olika tryck på samma yta som man sedan skär ut färdiga delar från. Populärt till exempel för att trycka upp dekaler som sedan sätts på fordon.

Visuell identitet

Ungefär det samma som en grafisk profil.

Ytvikt

Anges ofta för vikten på ett papper, i gram per kvadratmeter.

Tryckerier över hela landet

Leave a Comment