6 tips när du anlitar tryckeri

Den som inte beställt så mycket tryckeritjänster i sitt liv kan ofta stöta på termer som känns svårförståeliga och processen från originalframställning till färdigtryckt produkt kan kännas krånglig. Här är därför sex enkla tips för dig som ska trycka hos tryckeri.

1. Ta in offerter från flera olika tryckerier

Kontakta gärna några olika tryckerier, kanske ett par större aktörer och några mindre lokala tryckare. Olika tryckerier specialiserar sig på olika typer av tryck och trycksaker, så chansen att du som kunde får till ett bra pris ökar markant om du jämför olika tryckerier och deras priserbjudande (mer om vad olika trycksaker kostar) till dig.

2. Våga fråga om grafiska ord och trycktermer

Tryckerier tips fakta

Tips för att hitta rätt tryckeri.

I såväl direktkontakt med tryckeriet som när du ser över offert och faktura kommer du stöta på olika förkortningar och termer. Efter ett tag som beställare av trycksaker kommer dessa inte vara konstiga men i början blir man ofta lite osäker. Våga därför fråga tryckeriet om du är osäker och ta del vår ordlista för trycktermer om du vill plugga på.

3. Be om korrektur

De allra flesta tryckerier erbjuder en eller flera korrekturvändor, ibland kostar detta extra och ibland ingår det i priset för hela tryckjobbet. En korrekturvända innebär att du antingen får ett exempel på den färdiga trycksaken som du kan godkänna innan trycket av hela upplagan börjar. Vill man sköta det snabbare och inte känner ett behov av att se den fysiska trycksaken eller produkten kan man ta korrekturen digitalt bara för att se att färger och form stämmer. Påminn ditt tryckeri om att du gärna tar emot korrektur ifall de själva inte föreslår det.
Tryckerier trycksaker priser offerter

4. Tryckeriets tilläggstjänster – avtala på förhand

Innan du skriver på avtal eller godkänner offerten från det tryckeri du valt bör du försäkra dig om att de extratjänster och den efterbehandling du vill ha ingår. En enkel fråga är leverans – ingår den i offerten eller måste den köpas extra? Tryckerier kan ofta hjälpa till med även saker som distribution, inpackning/inplastning, adressering, digitalisering, inbladning med mera, men för dig som konsument är det oftast mest prisvärt att förhandla om detta innan tryckjobbet är igång.

5. Leveransdatum

Precis som tryckeriet sätter ett sista betaldatum bör du vara tydlig med vad ditt absolut sista leveransdatum är. Är du och tryckeriet otydliga i kommunikationen kan det sluta med att leveransen blir för sen för det du behöver din trycksak eller profilprodukt till. Som vanligt är stalltipset att bena ut detaljerna på förhand för att undvika trubbel efter avklarat tryck.

 6. Våga klaga på tryckeriet

Det kan låta tråkigt att redan från början ha eventuella klagomål i huvudet, men faktum är att du är kund och du ska bli nöjd. Även om det är ett litet tryckuppdrag bör de flesta tryckerier ha vett nog att kundvårda dig för evetuella framtida uppdrag, så därför bör du påpeka om du inte är nöjd med din trycksak, exempelvis när det gäller färger, beskärning eller leveransskador. För en dialog med tryckeriet och bygg upp ett förtroende som gör att du även kan komma med kritik ifall det behövs.

Leave a Comment